máy ép con lăn

  • Roller Press

    Máy ép con lăn

    Máy ép con lăn là một loại thiết bị nghiền mới được phát triển trên toàn thế giới vào giữa những năm 1980. Công nghệ nghiền đùn mới có thành phần chủ yếu là nó có tác dụng tiết kiệm năng lượng đáng kể, và đã được ngành công nghiệp xi măng quốc tế đánh giá cao như một công nghệ nghiền phát triển. Một công nghệ thủ công mới.